Hondenuitlaatservice Batojo

  

Algemene Voorwaarden

 

Aansprakelijkheid:

 

 1. U heeft een WA-verzekering en u blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van uw hond, ook al staat uw hond onder toezicht van een ander.
 2. U draagt zorg voor de preventieve behandeling tegen teken en vlooien.
 3. Batojo is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel of verwonding van uw hond.

 

Gedragsregels hond:

 

 1. Uw hond is sociaal in de omgang naar mensen en soortgenoten.
 2. Batojo behoudt zich het recht voor om honden te weigeren i.v.m. onacceptabel gedrag. Er zal hierover aan u duidelijkheid en uitleg worden gegeven.

 

Betalingen:

 

 1. Losse uitlaatbeurten van uw hond dienen vòòraf "per tikkie"worden voldaan.
 2. Betalingen geschieden meestentijds per bank òf er zijn duidelijke andere afspraken met u gemaakt.
 3. Alle tarieven zijn exclusief b.t.w.
 4. Indien betaling onverhoopt achterwege blijft, dan is de overeenkomst onmiddellijk ontbonden en zult u alle kosten voortvloeiende uit uw niet-betalingsgedrag moeten betalen.
 5. Indien Batojo na telefonisch overleg met u tot het besluit is gekomen, dat uw hond direct medische zorg nodig heeft, dan zijn uiteraard deze medische kosten voor uw rekening.

 

Diversen:

 

 1. U dient altijd telefonisch bereikbaar te zijn voor Batojo.
 2. U geeft Batojo eventueel toestemming om uw huis d.m.v. een sleutel te betreden
 3. U dient 24 uur vantevoren te annuleren. Bij latere annulering, zult u de helft van de kosten van de uitlaatbeurt verschuldigd zijn.
 4. U dient Batojo vooraf in te lichten indien een teef loops is.
 5. Batojo zal in geval van onverwachte ziekte of andere redenen zoveel mogelijk proberen voor vervanging te zorgen.
 6. Batojo laat tijdig weten wanneer Batojo met vakantie is.